lekarz Dorota Tatarska-Jojczuk

lekarz Magdalena Kotlińska-Torończyk

dr n. med. Wioletta Masiak-Segit

dr n. med. Kinga Caban

dr n. med. Andrzej Miturski

lekarz Konrad Kochan

lekarz Katarzyna Próchniak

lekarz Barbara Orzechowska

mgr Maciej Pokarowski

mgr Justyna Fuksa-Omiotek

mgr Wioletta Kopciowska

mgr Katarzyna Majbrodzka

mgr Paula Matejko

mgr Łukasz Budzyński

mgr Patrycja Ołtarzewska