Formularz odstąpienia od umowy


  Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:


  (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta z którego dokonano płatności)  (Będziemy wdzięczni za podanie informacji o powodach zwrotu produktów)

  Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru okreslone w Regulaminie sklepu.

  Zaktualizowane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Zasady przetwarzania danych osobowych w CM Luxmed
  Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Luxmed zostały określone w naszej Polityce Prywatności