Formularz odstąpienia od umowyProszę o zwrot środków na rachunek bankowy:


(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta z którego dokonano płatności)(Będziemy wdzięczni za podanie informacji o powodach zwrotu produktów)

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru okreslone w Regulaminie sklepu.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera polityka prywatności